فرآیندهای تولید و تحویل محصولات فیزیکی (SCM)

80,000 تومان

در این اسلاید فرآیندهای مرتبط با مدیریت زنجیره تامین و تولید تعریف می شود. فرآیندهایی مانند: برنامه ریزی و همسوسازی منابع زنجیره تامین، خرید مواد و خدمات، تولید/مونتاژ و تست محصول، مدیریت لجستیک و انبارداری. این اسلاید دارای 4 گروه فرآیند (سطح 2) ، 21 فرآیند (سطح 3) و در کل 15 صفحه می باشد. این سند، ویرایش 7.2.1 بوده و در تاریخ سپتامبر 2018 توسط APQC منتشر شده است.