چارچوب طبقه‌بندی فرایندهای APQC – نسخه محصولات مصرفی (ویرایش 7.2.1. فارسی، اکسل)

200,000 تومان

 

مشخصات محصول

نام فایل: PCF-ConsumerProducts-v721-fa2

مناسب برای صنایع: تولید و بسته بندی مواد مصرفی /غذایی

نوع فایل: اکسل Excel

تعداد صفحه (Sheet): دو صفحه شامل درختواره به زبان انگلیسی و فارسی و راهنمای ستون‌های جدول

مرجع : APQC

تعداد دسته فرایند : 13 دسته

تعداد گروه فرایند :  72 گروه 

تعداد فرآیندها:  353 فرایند

تعداد ردیف (شامل 5 سطح فرایندی): 1997 ردیف

نسخه : Consumer Products

ویرایش : 7.2.1

سال انتشار : February 15, 2019

زبان : فارسی و انگلیسی

کاربرد: تعریف فرایندهای کسب و کار، بهینه کاوی ، مدیریت محتوی (دانش)

توضیحات

چارچوب طبقه بندی فرایندی نسخه شرکتهای تولید و بسته بندی مواد مصرفی، سندی است از طبقه‌بندی فرایندهای کسب‌وکار که به قصد مقایسه عملکرد در درون سازمان یا با سازمان‌های دیگر از صنایع مشابه تدوین شده است.  PCFتوسط APQC و اعضایش بعنوان یک استاندارد باز، توسعه داده شده است تا بهبود فرآیند و بهینه‌کاوی را فارغ از نوع صنعت، اندازه یا مکان جغرافیایی تسهیل کند. PCF فرآیندهای کسب‌وکار را در قالب 13 دسته مدیریتی و عملیاتی سطح سازمان، سازماندهی کرده است. که شامل گروه فرآیندها و حدود 1000 فرآیند و فعالیت مرتبط با آن می باشد. PCF ، شاخص‌هایش و تعاریف آنها در آدرس  www.apqc.org/pcf قابل دسترس است. با توجه به استفاده بسیاری از سازمان‌های پیشرو ایرانی از چارچوب PCF در شناسایی فرآیندهایشان، همکاران ما تمام تلاش خود را می‌کنند تا این سند مرجع را به زبان فارسی روان در اختیار مدیران و متخصصان سازمانهای ایرانی قرار دهد.