چارچوب طبقه بندی فرایندهای APQC – نسخه فراصنعتی (ویرایش 7.3.1 فارسی، اکسل و PDF)

220,000 تومان

مناسب برای همه شرکتها و موسسات و سازمانهای عمومی از جمله : معادن و فلزات، فناوری اطلاعات و شرکتهایی که برای آنها نسخه ویژه تدوین نشده است.

نوع فایل : Excel + pdf

مرجع :  APQC

تعداد دسته فرایند : 13 دسته

تعداد گروه فرایند :  72 گروه

تعداد فرآیندها: 344 فرایند

تعداد ردیف (شامل 5 سطح فرایندی) : 1894 ردیف

نسخه:   Cross Industry

ویرایش : 7.3.1

سال انتشار:  May  04, 2022

زبان : فارسی و انگلیسی

کاربرد: تعریف فرایندهای کسب و کار، بهینه کاوی ، مدیریت محتوی (دانش)، ارزیابی شکاف فرایندی

دسته: برچسب: , , , , ,

توضیحات

نسخه فراصنعتی PCF، سندی است از طبقه‌بندی فرآیندهای کسب‌وکار که به قصد مقایسه عملکرد در درون سازمان یا با سازمان‌های دیگر از هر صنعتی تدوین شده است.  PCFتوسط APQC و اعضایش بعنوان یک استاندارد باز، توسعه داده شده است تا بهبود فرآیند و بهینه‌کاوی را فارغ از نوع صنعت، اندازه یا مکان جغرافیایی تسهیل کند. PCF فرآیندهای کسب‌وکار را در قالب 13 دسته مدیریتی و عملیاتی سطح سازمان، سازماندهی کرده است. که شامل گروه فرآیندها و حدود 1000 فرآیند و فعالیت مرتبط با آن می گردد. PCF ، شاخص‌هایش و تعاریف آنها در آدرس  www.apqc.org/pcf قابل دسترس است. با توجه به استفاده بسیاری از سازمان‌های پیشرو ایرانی از چارچوب PCF در شناسایی فرآیندهایشان، همکاران ما تمام تلاش خود را می‌کنند تا آخرین ویرایش این چارچوب مرجع را در اختیار سازمانهای ایرانی قرار دهند.