مدیریت فرآیندی

طراحی ساختار سازمانی فرآیندمحور

برای موفقیت مدیریت فرآیندی نیاز است سازمان ساختاری متناسب و هماهنگ با مفاهیم مدیریت فرآیند در خود ایجاد نماید. 

طراحی مدل کلان فرآیندی

اولین گام در شناسایی فرآیندهای سازمان، توسعه فرآیندهای سطح بالای (High Level) سازمان است. این مدل علاوه بر اینکه یک درک مشترک میان کارکنان سازمان در رابطه با فعالیتهای سازمان ایجاد می‌کند مبنای شناسایی فرآیندهای سازمان می‌باشد.

استخراج چارچوب مرجع فرآیندهای سازمان

برای استانداردسازی و مدلسازی فرآیندهای سازمان، نیاز است که با استفاده از چارچوب‌های مرجع مانند APQC، فرآیندها (سطح 3) و فعالیتها (سطح 4) شناخته شود تا زمینه برای وحدت رویه و مدلسازی آسان فرآیند در سازمان آماده شود.   

ارزیابی بلوغ فرآیندی

وقتی یک فرآیند جدید در سازمان طراحی و توسعه می‌یابد قبل از انتشار عمومی آن می توان برای اطمینان بیشتر از موفقیت آن ارزیابی بلوغ صورت گیرد. همچنین می‌توان برای فرآیندی که چالش‌های عملکردی دارد یا برای سازمان اهمیت بالایی دارد نیز ارزیابی بلوغ فرآیند را انجام داد تا برنامه ارتقاء سطح بلوغ استخراج گردد.

تدوین رویکرد سازمان برای انتخاب فرآیندهای کلیدی

تحلیل و بازطراحی فرآیندهای کسب و کار ، پروژه هایی هزینه‌بر هستند و منابع سازمانی را بصورتی قابل توجه  درگیر می‌کند. برای مدیریت منابع فرآیندی، نیاز است فرآیندها اولویت بندی شوند و منابع محدود سازمان صرف فرآیندهای مهم و منفعت دار شود.

تعریف و مدلسازی فرآیندها

در چرخه مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار، پس از شناسایی فرآیندها، نیاز است که آنها تعریف شوند و مدل جریان فرآیندی آنها با علائم استاندارد (BPMN2) ترسیم گردد تا مبنای توسعه سیستم و بهبودهای آینده گردد.

شناسایی و ارزیابی ریسک‌های فرآیند

هر فرآیندی ممکن است هنگام اچرای فعالیتهایش، ریسک هایی برای سازمان داشته باشد. شناسایی این ریسک‌ها و اتخاذ برنامه مناسبی برای پیشگیری یا کاهش اثرات آن، جزء الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیتISO 9001 است.

انتخاب و تعریف شاخص‌ها و سنجه‌های فرآیند

میزان موفقیت یک فرآیند از طریق شاخص‌ها و سنجه‌های فرآیند، قابل تشخیص است. ما به شما کمک می‌کنیم تا مجموعه مناسبی از شاخص‌ها را برای فرآیندهای خود انتخاب و اندازه‌گیری نمایید.  

مسائل و چالشهای خاص فرآیندی

هر سازمانی بنابر شرایط و سطح بلوغ خود ممکن است مسائل و چالشهای خاصی در حوزه مدیریت فرآیند داشته باشند. تیم متخصص ما آماده دریافت و بررسی و ارائه راهکار در این زمینه‌هاست